Taalcursus op maat

Opta levert altijd maatwerk, zowel voor particulieren als voor bedrijven.  U kan onze opleidingen individueel,  als duo of in kleine groepjes volgen. 

Wenst u een taal te leren op korte termijn?  Kies dan voor een intensieve formule.  U wil de training eerder spreiden over een langere periode?  Geen probleem!
Wij sluiten hiermee aan bij het Europees model dat vooral de nadruk legt op praktijkgerichte taaltrainingen afgestemd op de behoefte van de lerende.

Voor groepscursussen werkt Opta zoveel mogelijk met kleine groepen tot maximum 8 personen
Deze aanpak garandeert een beter leerproces en bevordert de interactie.

 

Taalopleiding voor bedrijven

De cursus wordt op maat gemaakt op basis van concrete situaties in uw bedrijf of op basis van beschikbare documentatie in uw bedrijf (prijslijsten, technische documentatie,...). 

Vooraf wordt een niveautest afgenomen om na te gaan hoeveel lesuren er nodig zijn om het gewenste niveau te halen.  Wij werken vooral met de specifieke woordenschat die eigen is aan uw bedrijf.   Deze trainingen kunnen individueel of in kleine groepjesin-company of op een andere geschikte locatie gegeven worden.

 

Taalopleiding voor particulieren

Groep of individueel

Spreek af met enkele vrienden om samen op een gezellige manier een taal te leren. 
Of heeft u liever snel resultaat
Intensief en individueel gaat u met rasse schreden vooruit.  

Scholieren of studenten

Heeft u moeilijkheden met uw taalcursussen op school?  Kom op regelmatige basis bij Opta oefenen en met een bijkomende training onder begeleiding lukt het u wel!

 

Nederlands op de werkvloer

Opta heeft een rijke ervaring opgebouwd in het begeleiden en trainen van anderstaligen.  Via het IPV (sectorfonds van de voedingsindustrie) werden talrijke opleidingen verstrekt aan arbeiders van vreemde origine. 

In deze cursus wordt veel aandacht besteed aan Nederlands begrijpen en spreken.  Deze cursussen kunnen individueel of in kleine groepjes gevolgd worden.

 

Taalopleiding voor expats

De training is bedoeld voor anderstalige medewerkers.

Ook voor de partners of de kinderen kunnen aangepaste opleidingen uitgewerkt worden zodat zij in eigen omgeving een sociaal leven kunnen opbouwen.