Taalopleiding voor bedrijven

De cursus wordt op maat gemaakt op basis van concrete situaties in uw bedrijf of op basis van beschikbare documentatie in uw bedrijf (prijslijsten, technische documentatie,...). 

Vooraf wordt een niveautest afgenomen om na te gaan hoeveel lesuren er nodig zijn om het gewenste niveau te halen.  Wij werken vooral met de specifieke woordenschat die eigen is aan uw bedrijf.   Deze trainingen kunnen individueel of in kleine groepjesin-company of op een andere geschikte locatie gegeven worden.

Wij vatten het nog eens bondig samen: 

 • Alle talen zijn mogelijk, o.a. ook Chinees met focus op zakendoen en handeldrijven.
 • Individueel of in kleine groepen van max. 8 personen.
 • Een niveautest die bestaat uit vier onderdelen: schrijven, spreken, lezen en luisteren.
 • De taalopleiding kan gegeven worden bij Opta of in uw bedrijf.
 • Algemene voorbereiding: de cursus wordt aangepast aan de noden van de lerende.
 • Ontwikkeling van uw pakket op maat met aandacht voor volgende punten:
  • grammatica: de grammaticale onderbouw wordt functioneel verwerkt;
  • woordenschat: alledaagse en specifieke woordenschat;
  • structuren: gesprekformules, idiomatische uitdrukkingen;
  • praktische toepassingen aan de hand van doelgerichte pakketten  ⇒  telefoneren,  rapporteren,  vergaderen,  presenteren,  ...
 • Persoonlijke begeleiding en opvolging tijdens de cursus.
 • Evaluatietesten