Taalcursus op maat

Opta levert altijd maatwerk, zowel voor particulieren als voor bedrijven.  U kan onze opleidingen individueel,  als duo of in kleine groepjes volgen. 

Wenst u een taal te leren op korte termijn?  Kies dan voor een intensieve formule.  U wil de training eerder spreiden over een langere periode?  Geen probleem!
Wij sluiten hiermee aan bij het Europees model dat vooral de nadruk legt op praktijkgerichte taaltrainingen afgestemd op de behoefte van de lerende.

Voor groepscursussen werkt Opta zoveel mogelijk met kleine groepen tot maximum 8 personen
Deze aanpak garandeert een beter leerproces en bevordert de interactie.

Waaruit bestaat dit maatwerk?

 • Vooraf worden de doelstellingen besproken met de klant. We maken als het ware de doelstellingen SMART - specifiek - meetbaar - aanvaardbaar - realistisch en tijdsgebonden.
 • Zijn ze realistisch? We krijgen hierin een goed inzicht door de niveautesten. We moeten stellen dat men op een hoger niveau kan komen op de Europese schaal mits een cursus van +/- 50 u en dit uiteraard met de nodige inzet van de cursisten en afhankelijk van de basiskennis. 
 • De inhoud wordt eveneens vooraf bepaald. Voor bedrijven ligt dat anders dan voor particulieren. Vandaar dat we dit onderscheid nog maken en op de respectievelijke pagina's enkele voorbeelden uitdiepen die van toepassing zouden kunnen zijn.
 • De locatie en de kalender worden eveneens afgesproken volgens de mogelijkheden en verlangens van de klant.
 • Tijdens de looptijd van de cursus wordt regelmatig gepeild naar de juiste aanpak zoals deze aanvankelijk afgesproken is.

Wat is er wel vast bepaald?

 • Een lesuur duurt effectief een uur en dus niet 50 min zoals in de scholen.
 • We onderbreken voor een korte pauze indien nog.
 • De interactieve aanpak.
 • De grammatica is uiteraard wel belangrijk, maar wordt vooral functioneel aangeleerd.
  Er worden dus geen aparte lessen grammatica gegeven tenzij men het anders wenst.
 • De Opta-voorwaarden