Taalopleiding voor expats

De training is bedoeld voor anderstalige medewerkers.

Ook voor de partners of de kinderen kunnen aangepaste opleidingen uitgewerkt worden zodat zij in eigen omgeving een sociaal leven kunnen opbouwen.

Na afloop van deze training kunnen de deelnemers:

  • zichzelf voorstellen, begroeten en afscheid nemen, informatie geven over zichzelf;
  • een voorstel doen, de negatie gebruiken, voorkeur uitspreken;
  • iets bestellen in een restaurant of andere gelegenheid;
  • praten over het weer en reageren volgens de gebruikelijke omgangsvormen;
  • eenvoudige conversaties voeren over bekende onderwerpen;
  • een beter inzicht krijgen in de Belgische en Vlaamse cultuur.

OP.TA. volgt het Europees referentiekader voor talen en met de juiste inzet, kunnen de deelnemers in een training van +/- 50 uur het A1+ niveau bereiken.

De trainingen worden verzorgd door Nederlandstalige trainers met ruime ervaring in het lesgeven aan anderstaligen.

De voertaal is Nederlands of Frans, maar indien nodig beschikken deze trainers over voldoende kennis van de Engelse taal.