Nederlands op de werkvloer

Opta heeft een rijke ervaring opgebouwd in het begeleiden en trainen van anderstaligen.  Via het IPV (sectorfonds van de voedingsindustrie) werden talrijke opleidingen verstrekt aan arbeiders van vreemde origine. 

In deze cursus wordt veel aandacht besteed aan Nederlands begrijpen en spreken.  Deze cursussen kunnen individueel of in kleine groepjes gevolgd worden.

Volgende punten staan centraal in deze cursus:

  • Opvolgen van instructies.
  • Veiligheid op de werkvloer.
  • Hygiëne op de werkvloer.
  • Sociale communicatie = de taal die nodig is in het dagelijkse leven.

De cursus wordt georganiseerd tijdens de werkuren of aansluitend aan de werkuren.

 

Methode:

  • Taakgerichte aanpak.
  • Grammatica wordt wel aangeboden maar de kennis ervan vormt geen doel op zich.
  • In de basisopleiding wordt een actieve woordenschat van 1200 woorden aangebracht.
  • Reële situaties worden aangebracht en ingeoefend.

Een voorbeeld van een programma "Nederlands op de werkvloer" in de voedingssector.
kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden.