Tolken

 

Communicatie tussen anderstaligen verloopt niet altijd even vlot en kan tot misverstanden leiden. Een tolk inschakelen is soms de beste en goedkoopste oplossing.  

Sommige van onze taalkundigen zijn ook master in het tolken en hebben ook op dat vlak ervaring. Hebben we ze niet in eigen huis dan zoeken wij voor u tolken met de gewenste specialisaties.

Zij kunnen zorgen voor een simultane (1) of een consecutieve (2) tolkendienst.

Ook voor het inspreken van teksten staan we ter uwer beschikking.

 

(1) simultaan: de gesproken tekst wordt op hetzelfde moment omgezet in doeltaal.

(2) consecutief: na het beëindigen van de uiteenzetting wordt de tekst omgezet naar de doeltaal.